Healthcare Systems & Services

 

 

Wij geloven dat slimme toepassing van informatietechnologie bijdraagt aan een betere zorg!

 

De gezondheidszorg in Nederland, Duitsland maar ook in andere landen gaat steeds meer vraag gestuurd werken en zorgvragers participeren steeds actiever in hun eigen zorgproces. Vooral chronisch zieke mensen hebben te maken met vele zorgverleners die samenwerken rondom het ziektebeeld van een individu. Zorgverleners binnen deze zorgnetwerken gaan steeds meer samenwerken, waarmee de behoefte aan afstemming, informatie-uitwisseling en communicatie toeneemt. Daarnaast is er o.a. door de vergrijzing en het afnemend arbeidspotentieel, behoefte aan innovatieve oplossingen die bepaalde onderdelen van de zorg minder arbeidsintensief maken.

 

Kwaliteit van zorg vraagt om continuïteit van zorg en continuïteit van zorg vraagt om samenwerking, informatie-uitwisseling en communicatie. Hoe realiseer je dat in een tijd waarin je voortdurend wordt geconfronteerd met veranderingen? Informatie- en communicatie technologie is een belangrijk hulpmiddel hierbij en kan ertoe bijdragen, mits goed doordacht ingezet, om processen in de zorg en kwaliteit van zorg voor zowel patient, consument als zorgverlener te verbeteren.

 

 

IENAG is een jong adviesbureau dat jarenlange internationale kennis en ervaring heeft op gebied van informatisering van de zorg. Informatisering van zorg is een proces dat vele disciplines in zich verenigt: IENAG kan dit traject van strategie tot uitvoering begeleiden. Of het nu gaat om visieontwikkeling, analyses, selectie van ICT-oplossingen, ICT-implementatietrajecten, advies ten behoeve van informatie-uitwisseling binnen zorgnetwerken, alsook ondersteuning bij change management trajecten. In ieder onderdeel van onze dienstverlening houden we de aansluiting tussen het organisatiebeleid en de impact hiervan op de werkprocessen en de medewerkers nauwlettend in de gaten. IENAG is een goede partner voor uw zorginstelling of particulier bedrijf als u advies nodig heeft en-of ondersteuning behoeft op gebied van informatie-uitwisseling in de zorg. 

 

Navolgende diensten en producten zijn een greep uit het brede scala aan mogelijkheden, kennis en ervaring dat IENAG uw bedrijf en-of instelling kan bieden:

  • kosten-baten analyses;
  • selectie trajecten ICT: RFI en PvE, alsook begeleiding van selectietraject
  • Opbouw van technologie- en telemonitoringsoplossingen voor ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en ziektespecifieke verzorgingsnetwerken;
  • Opzet, begeleiding en uitwerking van wetenschappelijke studies,
  • Ondersteuning bij de vermarkting van innovatieve medische technologieen,
  • Ondersteuning bij het schrijven van wetenschappelijke publicaties

 

Referenties:

  • Artikelen: 
  • Opbouw van een ICT-ondersteunend verzorgingsnetwerk voor patienten met hartfalen in Nederland
  • Advies aan innovatieve medische technologie bedrijven in Duitsland over mogelijkheden op gebied van DBC-registratie.